Preču iegādes noteikumi

 • Interneta veikala Ziuzi.lt (turpmāk tekstā – Veikals) noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pircēja (turpmāk – Klients) un Pārdevēja UAB savstarpējās tiesības. Veikalu pārvaldošais VR Trade (turpmāk – Pārdevējs). , pienākumi un atbildība, iegādājoties preces e-veikalā www.ziuzi.lt.
  1. Vispārīgie noteikumi
  1.1. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā likumā noteiktās prasības. Klientam veicot pirkumu Veikalā, tiek piemēroti pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi.
  Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt, ja pirms preču pasūtīšanas viņš apstiprina savu piekrišanu Noteikumiem, pasūtīšanas brīdī atzīmējot attiecīgo atzīmi. Klientam netiek dota iespēja veikt preču pasūtījumu, ja viņš nav iepazinies ar Veikala noteikumiem. Klients piekrīt, ka, ja piekrišana ir atzīmēta pirmā pasūtījuma laikā, tā tiks atzīmēta automātiski nākamo pirkumu laikā. Gadījumos, kad Klients pilnībā vai daļēji nepiekrīt visiem vai daļai Noteikumiem, viņš nevar veikt pasūtījumu elektroniski. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem Veikala noteikumiem un bez ierunām tiem piekritis.
  1.2. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Klients, neskatoties uz viņam sniegtajiem ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar Veikala noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.
  1.3. www.ziuzi.lt dizains, satura struktūra, datorprogrammas, programmatūras kodi un publicētie materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām vai sui generis tiesībām. To (vai to atsevišķu elementu) kopēšana, pavairošana un/vai izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas Pārdevēja piekrišanas ir aizliegta.
  1.4. www.ziuzi.lt preču zīmes un logotipi ir aizsargāti kā sadarbības partneru reģistrētas vai nereģistrētas preču zīmes.
  1.5. Visas cenas interneta veikalā www.ziuzi.lt ir norādītas eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).
  1.6. Klients piekrīt sniegt par sevi informāciju, kas nepieciešama preces iegādei un piegādei. Klients ir atbildīgs par sniegtās informācijas pareizību un Pārdevējs neuzņemas atbildību, ja Klients pasūtījumu vai viņam sniegto informāciju nesaņem tīši vai netīši Klienta sniegto identifikācijas datu dēļ, aizpildot reģistrācijas veidlapu.
  1.7. Ja Klients neievēro šos Noteikumus, Pārdevējs patur tiesības atteikties sniegt Klientam pakalpojumus vai pārdot preces, var bloķēt pieslēgumu, dzēst Klienta kontu un tā datus un (vai) vienpusēji atcelt pasūtījumu.
  2. Personas dati
  2.1. Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt pasūtījumu vai nepiegādāt Klientam preces, kas piegādātas piegādes vietā, ja Klients neveic samaksu par preci.
  2.2. Reģistrējoties Interneta veikalā www.ziuzi.lt un pasūtot preces, Klients apņemas aizsargāt un nevienam neizpaust savu pieteikšanās paroli. Gadījumā, ja Klients atklāj savus pieteikšanās datus, Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības šajā sakarā.
  2.3. Reģistrējoties un autorizējoties www.ziuzi.lt, Klients piekrīt, ka viņam tiks nosūtīti Klienta un Veikala līguma pareizai izpildei nepieciešamie informatīvie paziņojumi. Citi paziņojumi tiks nosūtīti saskaņā ar Privātuma politiku.
  2.4. Personas datu drošību garantē personas datu aizsardzības tiesību akti. Dati tiek glabāti un izmantoti tikai preču iegādei, tai skaitā mārketinga kampaņām. Vairāk par datu aizsardzību un apstrādes mērķiem varat uzzināt Privātuma politikā.
  2.5. Pārdevējs apņemas neizpaust informāciju par Klientu trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus ar Klienta pasūtījuma iesniegšanu vai izpildi saistītus pakalpojumus. Jebkuri citi izņēmumi attiecībā uz Klienta personīgās informācijas izpaušanu trešajām personām visos gadījumos ir jāsaskaņo ar Klientu. Visos citos gadījumos jebkādi Klienta personas dati var tikt izpausti trešajām personām tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajos gadījumos.
  2.6. Pasūtot preces, Klientam jānorāda preces piegādei nepieciešamie Klienta personas dati: vārds, uzvārds, adrese, uz kuru preces tiks piegādātas, tālruņa numurs, citi piegādei vai rēķina izrakstīšanai nepieciešamie dati. Veikals apstiprina, ka šādi dati tiks izmantoti tikai preču pasūtīšanas un piegādes un rēķinu izrakstīšanas nolūkos.
  2.7. Vairāk par datu aizsardzību un apstrādes mērķiem varat uzzināt Privātuma politikā.
  3. Pasūtījuma iesniegšanas kārtība un izpildes nosacījumi
  3.1. Klients, apmeklējot Veikala mājaslapu, izvēlas sev pareizās preces. Preču pasūtījums tiek veidots pēc viņa izvēles. 
  3.2. Pēc preču pasūtīšanas Klientam jāievada izvēlētās preces piegādei nepieciešamie dati: savs vārds, uzvārds, adrese, uz kuru preces tiks piegādātas, telefons un papildus informācija, kas var būt svarīga, piegādājot pasūtītās preces vai izsniedzot rēķins. Veikals apliecina, ka Klienta sniegtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi preču pārdošanas un piegādes un rēķinu izrakstīšanas nolūkos, nepārkāpjot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās personas datu aizsardzības prasības. Detalizētāka informācija par Veikala veikto personas datu apstrādi Veikala noteiktajiem mērķiem un ar to saistītajām Klienta tiesībām sniegta Privātuma politikā.
  3.3. Klientam ir jāizvēlas viens no pieejamajiem maksājuma veidiem. Apmaksu var veikt nekavējoties, veicot pasūtījumu Veikalā, izmantojot elektroniskās bankas pakalpojumu vai norādot maksājumu kartes datus vai citos norādītos veidos. Preču pasūtīšanas brīdī spēkā esošie apmaksas veidi ir norādīti sadaļā Maksājumi.
  3.4. Kontu administrējošā finanšu iestāde, izpildot maksājuma uzdevumus, var piemērot maksu par rīkojuma izpildes pakalpojumu saskaņā ar līgumiem starp Klientu un finanšu iestādi. Veikals nekontrolē un neietekmē to piemērošanu.
  3.5. Pasūtot preces, Klients izvēlas arī preču piegādes veidu no iespējamajiem Veikala piedāvātajiem piegādes veidu variantiem.
  3.6. Klients apliecina, ka izvēlētajā vai noteiktajā piegādes laikā piekrīt atrasties pasūtījumā norādītajā adresē vai būs viņa pārstāvis, kas var pieņemt piegādātās preces.
  3.7. Pēc tam, kad klients ir apstiprinājis pasūtījumu, tas tiek nosūtīts uz Veikalu. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu no brīža, kad tas ir saņemts Veikalā. Veikala sistēma automātiski nosūta klientam e-pastu par saņemto pasūtījumu.
  3.8. Ja Klients, veicot Pasūtījumu Veikalā, izvēlas apmaksāt uzreiz, pasūtījums tiek izpildīts no brīža, kad Veikals saņem apstiprinājumu par pasūtījuma apmaksu no iestādes, kuru Klients izvēlējies apmaksai. Šādā gadījumā, ja pasūtījums netiek apmaksāts 5 dienu laikā, pasūtījums tiks atcelts.
  3.9. Klienta iesniegtais pasūtījums tiek glabāts Veikala datu bāzē saskaņā ar Lietuvas Republikas piemērojamo tiesību aktu prasībām par šādu datu glabāšanas termiņu.
  3.10. Visos gadījumos, veicot pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies un bez ierunām piekrīt visiem Veikala noteikumiem, kā arī visiem citiem pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem.
  4. Garantija un atgriešanas nosacījumi
  4.1. Preču atgriešana notiek Lietuvas Republikas Civilkodeksā un citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
  4.2. Gadījumā, ja prece ir bojāta, Pārdevējs apņemas nomainīt bojāto preci iespējami īsākā laikā.Ja bojāto preci nav iespējams nomainīt, Pārdevējs vai nu atgriež Klientam naudu, vai arī apmaina preci pret līdzīgām.
  4.3. Lai atgrieztu preci, jāiesniedz pieprasījums pa e-pastu info@ziuzi.lt. Preces var atgriezt personīgi, pa pastu vai ar kurjeru uz adresi: Ukmergės st. 251, Viļņa, Lietuva. Pieteikumā jānorāda pirkuma datums, pasūtījuma numurs, pirkuma summa. Lūdzu, norādiet arī pirkuma atgriešanas iemeslu, lai mēs nākamreiz varētu piedāvāt Jūsu vajadzībām atbilstošāko preci vai pakalpojumu. Jūs varat to atgriezt 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas.
  4.4. Atgriežamās preces iepakojums nedrīkst būt bojāts (nedrīkst būt bojāta preces aizsargplēve un cits oriģinālais iepakojums).
  4.5. Atvērtās preces veikals nemaina un nepieņem atpakaļ.
  4.6. Atgriežot atbilstošas ​​kvalitātes preces, visas atgriešanas izmaksas sedz Klients. Klients ir atbildīgs par atgriezto preču drošību un to pareizu iepakošanu, nosūtot tās pa pastu vai kurjeru.
  4.7. Veikals atmaksā Klientam atgriezto Preču cenu ar bankas pārskaitījumu uz to pašu kontu vai to pašu maksājumu karti, no kuras tika veikts maksājums, 14 dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža, ekspertīzes (ja tāda ir) rezultātiem un preču saņemšana.
  5. Pārdevēja pienākumi
  5.1. Visas preces, kas tiek pārdotas interneta veikalā www.ziuzi.lt, ir no oficiālajiem piegādātājiem.
  5.2. Gadījumos, kad konkrētām precēm ir noteikts noteikts derīguma termiņš, Veikals apņemas šādas preces pārdot Klientam tā, lai viņam būtu reāla iespēja preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām.
  5.3. Veikals apņemas pārdot atbilstošas ​​kvalitātes un pasūtījuma prasībām atbilstošas ​​preces.
  5.4. Veikals apņemas nodrošināt Klientu ar pasūtījumā norādīto preču daudzumu. Veikals neuzņemas atbildību gadījumos, ja piegādāto preču daudzums nav precīzs tādēļ, ka Klients pasūtījumā ir nepareizi norādījis datus.
  5.5. Veikals nodrošina Klientam preču klāstu, kas atbilst Pasūtījumā noteiktajiem kritērijiem.
  5.6. Gadījumos, kad pasūtījumā ir iekļauts noteikts preču komplekts, Veikals apņemas nodrošināt visas preču komplektā iekļautās preces. 
  5.7. Preces tiek piegādātas iepakotas atbilstoši to raksturam un lai preces būtu piemērotas paredzētajam lietojumam.
  6. Preču piegāde
  6.1. Pasūtot preces, klients apņemas norādīt pareizo preču piegādes vietu un pareizo kontaktinformāciju, kas nepieciešama preču piegādei. Ja pasūtījuma veikšanas laikā ir norādīta nepareiza kontaktinformācija vai Klients izpauž savus un/vai piegādes rekvizītus trešajām personām, un preces tiek piegādātas nepareizai personai vai tās saņemšanas punktā vai bankomātā ir cita persona. nekā persona, kas veica pasūtījumu un samaksāja par to, Klients .
  6.2. Klients apņemas pats pieņemt preces. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces un preces tiek piegādātas norādītajā adresē un pamatojoties uz citiem Klienta sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pārdevējam pretenzijas par preces piegādi. nepareizajai vienībai.
  6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.
  6.4. Gadījumā, ja pasūtītā prece pēc pasūtījuma veikšanas nav pieejama ražotāja, transporta problēmu vai citu neatbilstību dēļ, Veikals patur tiesības anulēt nepieejamā(-o) preces(-u) pasūtījumu ar nosacījumu, ka nekavējoties pēc tam, kad kļuvis zināms par nespēju. piegādāt preci. el. pa pastu un atmaksās Klienta samaksāto summu ne vēlāk kā 15 dienu laikā no Klienta veiktā maksājuma dienas.
  6.5. Pārdevējs apņemas nosūtīt preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad vajadzīgās preces nav Pārdevēja noliktavā un Klients tiek informēts par pasūtītās preces trūkumu. Vienlaikus Klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču izsūtīšana var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
  6.6. Preču piegādes laikā Klientam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Kad klients paraksta rēķinu (pavadzīmi) vai citu sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī. Ja Klients pamana, ka piegādātās sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), Klientam tas jāatzīmē rēķinā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē noformēt bezmaksas sūtījuma pārkāpuma protokolu. Ja Pircējs šīs darbības neveic, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, ja šādu bojājumu cēlonis ir iepakojuma bojājumi, kurus Pircējs nav atzīmējis iepriekš minētajā kārtībā.