Ostureeglid

 • Veebipoe Ziuzi.lt (edaspidi pood) reeglid (edaspidi nimetatud Reeglid) on õiguslikult siduv dokument, mis kehtestab Ostja (edaspidi nimetatud Klient) ja Müüja UAB vastastikused õigused. Kauplust haldav VR Trade (edaspidi Müüja). , kohustused ja vastutus e-poest www.ziuzi.lt kaupade ostmisel.
  1. Üldsätted
  1.1. Müüja jätab endale õiguse Reegleid igal ajal muuta, täiendada või täiendada, arvestades seadusega kehtestatud nõudeid. Kui Klient sooritab Poes ostu, kehtivad tellimuse vormistamise hetkel kehtinud Reeglid.
  Kõikidel juhtudel loetakse, et Klient on Reeglitega tuttav ja nõustub nendega, kui ta enne kauba tellimist kinnitab oma nõustumist Reeglitega, märkides tellimuse vormistamise ajal vastava märke. Kliendile ei anta võimalust esitada kauba tellimust, kui ta ei ole kursis Kaupluse reeglitega. Klient nõustub, et kui nõusolek on märgitud esimese tellimuse tegemisel, märgitakse see automaatselt järgmiste ostude sooritamisel. Juhtudel, kui Klient ei nõustu täielikult või osaliselt kõigi või osaga Reeglitest, ei või ta tellimust elektrooniliselt esitada. Vastasel juhul loetakse, et Klient on läbi lugenud kõik Kaupluse Reeglid ja nõustunud nendega tingimusteta.
  1.2. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Klient, vaatamata talle antud soovitustele ja oma kohustustele, ei lugenud Kaupluse Reegleid, kuigi talle selline võimalus anti.
  1.3. www.ziuzi.lt disain, sisu struktuur, arvutiprogrammid, tarkvarakoodid ja avaldatud materjal on kaitstud autoriõiguse või sui generis õigustega. Nende (või nende üksikute elementide) kopeerimine, reprodutseerimine ja/või kasutamine ilma Müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.
  1.4. www.ziuzi.lt kaubamärgid ja logod on kaitstud koostööpartnerite registreeritud või registreerimata kaubamärkidena.
  1.5. Kõik hinnad veebipoes www.ziuzi.lt on näidatud eurodes koos käibemaksuga (KM).
  1.6. Klient nõustub esitama enda kohta andmeid, mis on vajalikud toote ostmiseks ja kohaletoimetamiseks. Klient vastutab esitatud andmete õigsuse eest ja Müüja ei vastuta, kui Klient ei saa tellimust või talle edastatud teavet Kliendi poolt registreerimisvormi täitmisel esitatud tahtlikult või tahtmatult isikutuvastusandmete tõttu.
  1.7. Kui Klient ei järgi käesolevaid Reegleid, jätab Müüja endale õiguse keelduda Kliendile teenuse osutamisest või kauba müümisest, võib ühenduse blokeerida, kustutada Kliendi konto ja selle andmed ning (või) tellimuse ühepoolselt tühistada.
  2. Isikuandmed
  2.1. Müüja jätab endale õiguse jätta tellimus tarnimata või mitte toimetada Kliendile tarnekohta toimetatud kaup, kui Klient ei tasu kauba eest.
  2.2. Veebipoes www.ziuzi.lt registreerudes ja kaupa tellides kohustub Klient kaitsma ja mitte kellelegi avaldama oma sisselogimisparooli. Juhul, kui Klient avaldab oma sisselogimisandmed, vabaneb Müüja sellega seotud vastutusest.
  2.3. Registreerudes ja logides sisse www.ziuzi.lt, nõustub Klient, et talle saadetakse Kliendi ja Poelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud infoteated. Muud teated saadetakse vastavalt privaatsuspoliitikale.
  2.4. Isikuandmete turvalisus on tagatud isikuandmete kaitse seadusandlusega. Andmeid säilitatakse ja kasutatakse ainult kaupade ostmiseks, sh turunduskampaaniateks. Lisateavet andmekaitse ja töötlemise eesmärkide kohta saate privaatsuspoliitikast.
  2.5. Müüja kohustub mitte avaldama Kliendi kohta käivat teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partneritele, kes osutavad kauba kohaletoimetamist või muid Kliendi tellimuse esitamise või täitmisega seotud teenuseid. Kõik muud erandid Kliendi isikuandmete kolmandatele isikutele avaldamisel lepitakse igal juhul Kliendiga kokku. Kõigil muudel juhtudel võib Kliendi mis tahes isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada ainult Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel.
  2.6. Kauba tellimisel peab Klient esitama kauba kohaletoimetamiseks vajalikud Kliendi isikuandmed: ees-, perekonnanimi, aadress, kuhu kaup toimetatakse, telefoninumber, muud kohaletoimetamiseks või arve esitamiseks vajalikud andmed. Kauplus kinnitab, et selliseid andmeid kasutatakse ainult kaupade tellimise ja kohaletoimetamise ning arvete esitamise eesmärgil.
  2.7. Lisateavet andmekaitse ja töötlemise eesmärkide kohta saate privaatsuspoliitikast. 
  3. Tellimuse esitamise kord ja täitmise tingimused
  3.1. Klient valib Kaupluse veebilehte külastades välja talle sobiva kauba. Tema valiku alusel moodustatakse kaubatellimus.
  3.2. Pärast kauba tellimist tuleb Kliendil sisestada valitud kauba kohaletoimetamiseks vajalikud andmed: oma nimi, perekonnanimi, aadress, kuhu kaup toimetatakse, telefon ja lisainfo, mis võib olla oluline tellitud kauba kohaletoimetamisel või kauba väljastamisel. arve. Kauplus kinnitab, et Kliendi esitatud andmeid kasutatakse eranditult kaupade müügi ja tarnimise ning arvete väljastamise eesmärkidel, rikkumata seejuures Leedu Vabariigi õigusaktidega sätestatud isikuandmete kaitse nõudeid. Täpsem teave Poe poolt Poe poolt määratud eesmärkidel isikuandmete töötlemise ja Kliendi sellega seotud õiguste kohta on toodud privaatsuspoliitikas.
  3.3. Klient peab valima ühe saadaolevatest makseviisidest. Tasuda saab kohe, vormistades Poes tellimuse, kasutades elektroonilist pangateenust või esitades maksekaardi andmed või muul kindlaksmääratud viisil. Kauba tellimise hetkel kehtivad makseviisid on märgitud jaotises Makse.
  3.4. Maksejuhiste täitmisel võib kontot haldav finantsasutus kohaldada korralduse täitmise teenuse tasusid vastavalt Kliendi ja finantsasutuse vahel sõlmitud lepingutele. Pood ei kontrolli ega mõjuta nende rakendamist.
  3.5. Kaupa tellides valib Klient ka Kaupluse poolt pakutavate tarneviiside võimalike variantide hulgast kauba kohaletoimetamise viisi.
  3.6. Klient kinnitab, et on valitud või määratud tarneajal nõus viibima tellimuses märgitud aadressil või on tema esindaja, kes saab tarnitud kauba vastu võtta.
  3.7. Pärast kliendi tellimuse kinnitamist saadetakse see Kauplusesse. Tellimus loetakse esitatuks hetkest, kui see Kauplusse laekub. Kaupluse süsteem saadab kliendile laekunud tellimuse kohta automaatselt e-kirja.
  3.8. Kui Klient valib Kaupluses Tellimuse vormistamisel kohe tasumise, siis tellimus täidetakse hetkest, kui Kauplus saab Kliendi poolt tasumiseks valitud asutuselt kinnituse tellimuse eest tasumise kohta. Sellisel juhul, kui tellimuse eest ei ole tasutud 5 päeva jooksul, tellimus tühistatakse.
  3.9. Kliendi esitatud tellimus salvestatakse Kaupluse andmebaasis kooskõlas Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktide nõuetega selliste andmete säilitamise tähtaja kohta.
  3.10. Kõikidel juhtudel loetakse, et Tellija on tellimuse vormistanud, et on tutvunud ja tingimusteta nõus kõigi Kaupluse Reeglitega, samuti kõigi muude tellimuses märgitud tingimustega.
  4. Garantii- ja tagastustingimused
  4.1. Kauba tagastamine toimub Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku ja teiste õigusaktidega kehtestatud korras.
  4.2. Puudusega kauba korral kohustub Müüja defektiga kauba asendama võimalikult lühikese aja jooksul Kui puudusega kaupa ei ole võimalik asendada, tagastab Müüja Kliendile raha või asendab kauba samalaadse vastu.
  4.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada sooviavaldus e-posti aadressil info@ziuzi.lt. Kauba saab tagastada isiklikult, posti teel või kulleriga aadressil: Ukmergės tn. 251, Vilnius, Leedu. Avalduses tuleb märkida ostukuupäev, tellimuse number, ostusumma. Palun märkige ka põhjus, miks te ostu tagastate, et saaksime järgmisel korral pakkuda teie vajadustele kõige paremini sobivat toodet või teenust. Saate selle tagastada 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest.
  4.4. Tagastatava toote pakend ei tohi olla kahjustatud (toote kaitsekile ja muu originaalpakend ei tohi olla kahjustatud).
  4.5. Avatud kaupa kauplus ei vaheta ega võta tagasi.
  4.6. Sobiva kvaliteediga toodete tagastamisel kannab kõik tagastamiskulud Klient. Klient vastutab tagastatava kauba ja selle nõuetekohase pakendamise turvalisuse eest, saates selle posti või kulleriga.
  4.7. Kauplus tagastab Kliendile tagastatud Kauba hinna pangaülekandega samale kontole või samale maksekaardile, millelt tasuti 14 päeva jooksul arvates nõudmisest, ekspertiisi tulemuste (olemasolul) ja kauba kättesaamine. 
  5. Müüja kohustused
  5.1. Kõik veebipoes www.ziuzi.lt müüdavad kaubad on ametlikelt tarnijatelt.
  5.2. Juhtudel, kui konkreetsele kaubale on määratud kindel aegumiskuupäev, kohustub Kauplus müüma Kliendile sellise kauba selliselt, et tal oleks reaalne võimalus kaupa kasutada kuni aegumistähtajani.
  5.3. Kauplus kohustub müüma vastava kvaliteediga ja tellimuse nõuetele vastavat kaupa.
  5.4. Kauplus kohustub andma Kliendile tellimuses märgitud kaubakoguse. Kauplus ei vastuta juhtudel, kui tarnitud kauba kogus ei ole täpne, kuna Klient on tellimuses andmed valesti täpsustanud.
  5.5. Kauplus varustab Kliendit kaubavalikuga, mis vastab Tellimuses toodud kriteeriumitele.
  5.6. Juhtudel, kui tellimus sisaldab teatud komplekti esemeid, kohustub Kauplus tarnima kõik kaubakomplekti kuuluvad kaubad.
  5.7. Kaup tarnitakse pakendatud vastavalt selle olemusele ja selleks, et kaup sobiks ettenähtud kasutusotstarbeks.
  6. Kauba kohaletoimetamine
  6.1. Kauba tellimisel kohustub klient märkima kauba õige kohaletoimetamise koha ja kauba kohaletoimetamiseks vajalikud õiged kontaktandmed. Kui tellimuse vormistamisel on märgitud valed kontaktandmed või Klient avaldab oma ja/või tarneandmed kolmandatele isikutele ning kaup toimetatakse valele isikule või tuleb kättetoimetamispunkti või sularahaautomaati järele muu isik kui tellimuse esitanud ja selle eest tasunud isik, Klient .
  6.2. Klient kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui tal ei ole võimalik kaupa ise vastu võtta ning kaup toimetatakse nimetatud aadressile ja muudele Kliendi esitatud andmetele, ei ole Kliendil õigust esitada Müüjale pretensioone kauba kohaletoimetamise kohta. valele üksusele.
  6.3. Kauba toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja.
  6.4. Juhul, kui tellitud toode ei ole pärast tellimuse vormistamist saadaval tootja, transpordiprobleemide või muude ebakõlade tõttu, jätab Pood endale õiguse puuduva(te) toote(de) tellimus tühistada tingimusel, et viivitamatult pärast toote puudumisest teadasaamist toote kohaletoimetamiseks el. posti teel ja tagastab Kliendi poolt tasutud summa hiljemalt 15 päeva jooksul alates Kliendi poolt tasutud summast.
  6.5. Müüja kohustub saatma kauba Kliendile vastavalt kauba kirjeldustes toodud tähtaegadele. Käesolevad tingimused ei kehti juhtudel, kui vajalikku kaupa ei ole Müüja laos ning Klienti teavitatakse tellitud kauba puudumisest. Samas nõustub Klient, et erandjuhtudel võib kauba väljasaatmine viibida ettenägematute ja Müüjast mitteolenevate asjaolude tõttu.
  6.6. Kauba kohaletoimetamise ajal peab Klient koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise seisukorda. Kui klient allkirjastab arve (konossemendi) või muu saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse, et saadetis on üle antud nõuetekohases seisukorras. Kui Klient märkab, et üleantava saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), peab Klient selle märkima arvele (konossemendile) või muule saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendile ning saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendile. Müüja või tema esindaja juuresolekul vormistada tasuta saadetise rikkumise akt. Kui Klient neid toiminguid ei tee, vabaneb Müüja vastutusest Kliendi ees kauba kahjustamise eest, kui sellise kahju põhjustas pakendi kahjustus, mida Klient ei märgistanud vastavalt ülaltoodud korrale.