Privaatsuspoliitika

 • PRIVAATSUSPOLIITIKA

  16.03.2016

  ÜLDINE INFORMATSIOON 

  Käesoleva privaatsuspoliitika kehtestab UAB VR Trade, juriidilise isiku kood 305433058, asukoha aadress Ukmergės str. 251, Vilnius, e-posti aadress info@ziuzi.lt (edaspidi - Haldaja), veebilehe www.ziuzi.lt külastajate isikuandmete töötlemise tingimused ja andmesubjektide õiguste teostamise kord, mis on seotud isikuandmete töötlemine.
  Haldur võib seda privaatsuspoliitikat igal ajal üle vaadata ja muuta, seega soovitame teil perioodiliselt üle vaadata selle privaatsuspoliitika praegune versioon. Privaatsuspoliitika praeguse versiooni avaldamise kuupäev on märgitud selle veebisaidi ülaosas.
  Veebilehe külastajate isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning tagades asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed isikuandmete kaitseks.
  Isikuandmeid, mille Haldaja on teile edastanud või Haldaja on teie nõusolekul kogunud, kasutatakse ainult Privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkidel. Teie isikuandmed edastatakse vastutava töötleja andmetöötlejatele, kes osutavad veebilehe hostimis- ja hooldusteenust. Seaduses sätestatud juhtudel võidakse teie andmed edastada pädevatele asutustele.
  Veebisait sisaldab linke veebisaitidele, mis ei kuulu Haldajale. Haldur ei vastuta nende veebisaitide privaatsuspoliitikate eest, seega soovitame teil olla proaktiivne ja lugeda nende veebisaitide privaatsuspoliitikat, millele teid suunatakse.

  KÜPSISTE KASUTAMINE

  Veebileht kasutab "küpsiseid" – väikseid tekstifaile, mis salvestatakse veebilehe sirvimisel Teie seadme (nt arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti) brauserisse.
  Küpsised, mida veebisaidil kasutame, on vajalikud selleks, et:
  tagada veebilehe nõuetekohane toimimine;
  tagada veebilehe optimaalne kiirus ja turvalisus;
  välja selgitada veebilehe ja selle üksikute lehtede, osade liiklus, analüüsida veebilehe külastajate liiklust (külastuse kuupäev ja kellaaeg, kasutatud brauserid, seadmete tüübid ja nende ekraanisuurused) ning seeläbi pidevalt täiustada veebilehte, et see vastaks paremini teie vajadustele ;
  pakkuda kolmandatele osapooltele (Google jne) veebilehe külastajate kohta statistilist (külastajaid mittetuvastavat) teavet.

  Veebisait kasutab kolmandate osapoolte pistikprogramme (Facebook, Google, Mailerlite), mis sisaldavad ka küpsiseid. Teavet kolmandate isikute poolt kasutatavate küpsiste funktsioonide ja nende kogutavate isikuandmete kohta leiate järgmiste kolmandate osapoolte privaatsus-/küpsistepoliitikast: Google'i privaatsuspoliitika, Facebooki küpsiste poliitika, Mailerlite'i privaatsuspoliitika.
  Saate teada, millised konkreetsed küpsised saidi külastamisel salvestati, kontrollides oma brauseri seadeid. Kui kasutate Google Chrome'i, leiate oma küpsiste kohta teavet, klõpsates aadressiribast vasakul asuval nupul.
  Kui külastate Facebookis Halduri fännilehte, salvestatakse küpsised.
  Haldur haldab Facebookis fännilehte ("Fännileht").
  Kui külastate fännilehte, salvestab suhtlusvõrgustiku Facebooki administraator teie seadmesse küpsised, mis koguvad isikuandmeid. Küpsiseid salvestatakse nii juhul, kui olete sotsiaalvõrgustiku Facebook registreeritud kasutaja kui ka siis, kui teil pole sotsiaalvõrgustikus Facebook kontot. Haldur (UAB VR Trade) ei pääse ligi teie kogutud isikuandmetele ja saab sotsiaalvõrgustiku Facebooki haldurilt ainult statistilist teavet Fännilehe liikluse kohta.
  Fännilehe poolt töödeldava isikuandmete kohta lisateabe saamiseks vaadake Facebooki privaatsuspoliitikat või võtke ühendust Facebooki privaatsusametnikuga.
  Saate küpsiseid piirata või blokeerida, kontrollides oma veebibrauseri seadeid. Kui te ei soovi, et veebisaidid salvestaksid teie seadmesse küpsiseid, kohandage oma veebibrauseri sätteid nii, et teid teavitataks enne küpsiste paigaldamist või teie veebibrauser lükkab kõik küpsised tagasi. Peate iga seadme iga veebibrauseri sätteid kohandama.
  Küpsiste kasutamise keelamisel või piiramisel ei pruugi teil olla võimalik saada soovitud teenuseid ega kasutada veebisaidi funktsioone.
  Lisateavet küpsiste, nende toimimise ja seadete kohta leiate aadressilt http://www.allaboutcookies.org. 

  SUHTLEMISE EESMÄRGID TÖÖDELDUD ISIKUANDMED

  Teie päringule vastamiseks ja suhtluse tõendite säilitamiseks (tõhusa suhtluse õigustatud huvides ja isikliku teenindamisega seotud vaidluste vältimiseks) töötleb Haldur järgmist teie esitatud teavet:

  e-posti aadressi, e-kirja kuupäeva ja kellaaega ning Haldaja esindajaga peetud kirjavahetuse sisu töödeldakse pöördudes veebilehel märgitud e-posti aadressidel;
  kirja saatmisel veebilehel märgitud Juhataja asukoha aadressil töödeldakse nime, perekonnanime, aadressi, kirja kättesaamise kuupäeva ja kirjas märgitud andmeid;
  suhtlusvõrgustiku Facebooki või Instagrami kontode kaudu suheldes käsitletakse kasutajanime ja Haldaja esindajaga peetava kirjavahetuse sisu.
  Päringutega edastatud isikuandmeid ning edasist kirjavahetust Teie ja Haldaja esindaja vahel säilitatakse ulatuses, mis on vajalik konkreetse ülesande täitmiseks ja Haldaja õiguste teostamise tagamiseks.
  Kui esitate taotluse sotsiaalvõrgustiku Facebooki konto kaudu, võidakse teie edastatud isikuandmed avaldada sellele suhtlusvõrgustiku haldurile ja teistele isikutele, kellega sotsiaalvõrgustiku Facebooki haldur jagab isikuandmeid. Lisateabe saamiseks vaadake Facebooki privaatsuspoliitikat.
  Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega on sätestatud privaatsuspoliitika jaotises ÕIGUSTE TEOSTAMINE.

  ELEKTROONIKAPOES REGISTREERIMISE EESMÄRGIL TÖÖDELDUD ISIKUANDMED.

  E-poe konto loomiseks tuleb Haldajale esitada e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, elukohariik. Ilma selle isikuandmeteta ei saa te veebipoe kontot luua ega veebis sisseoste teha. Nende isikuandmete õiguslikuks aluseks on e-poe konto loomise lepingu täitmine.
  Teie nõusolekul töötleb Haldaja ka järgmisi registreerimisel või pärast registreerimist antud andmeid: tarneaadress, linn, postiindeks. Nende isikuandmete esitamine ei ole kohustuslik, e-poe konto võidakse luua neid andmeid esitamata.
  Saate oma e-poe konto igal ajal kustutada, kirjutades e-kirja aadressile info@ziuzi.lt. Teie konto tühistatakse (kustutatakse) hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast meili kinnituse saamist ja teid teavitatakse meili teel, et konto on kustutatud.

  Kui Te ei taotle e-poe konto kustutamist, säilitatakse kontot ja sellel olevaid andmeid 5 aastat alates viimasest e-poe kontole sisselogimisest. Kui te 5 aasta jooksul kunagi oma e-poe kontole sisse ei logi, siis teie konto kustutatakse ja kõik sellel olevad isikuandmed hävitatakse. Teid teavitatakse oma kavatsusest oma konto tühistada vähemalt 5 päeva ette.
  Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega on sätestatud privaatsuspoliitika jaotises ÕIGUSTE TEOSTAMINE. 

  ELEKTROONIKAPOES OSTMISEKS TÖÖDELDUD ISIKUANDMED

  E-poes edastatud isikuandmeid kasutatakse tellimuste (lepingu) täitmiseks. Selleks, et saaksime teie tellimust nõuetekohaselt täita, on vaja tellimuse vormistamisel esitada õiged isikuandmed. Vastutav töötleja ei võta endale vastutust, kui teie isikuandmeid avaldatakse teistele, te ei saa tellitud kaupa kätte või kannatate isikuandmete ebaõige esitamise tõttu muid ebamugavusi. Teile ei hüvitata varalisi kahjusid, mida olete kandnud ebaõigetele isikuandmetele juurdepääsu tõttu.
  Tellimuse täitmise eesmärgil edastatakse Teie isikuandmeid kohaletoimetamisteenust osutavatele ettevõtetele, pankadele, mille kaudu ostetud kauba ostmine toimub, samuti Haldaja palgatud andmetöötlejatele.
  Kodulehe haldaja peab ostuajalugu: ostja nimi, tellimuse number, tellimuse esitamise ja täitmise kuupäevad, ostetud kaup, kauba hind, tasumise viis ja kuupäev, kohaletoimetamise viis ja kuupäev. Teavet otseturunduse eesmärgil töödeldavate isikuandmete kohta edastatakse e-posti teel info@ziuzi.lt.
  Isikuandmetele juurdepääsu taotlemisel tuleb taotluses täpsustada isikuandmete kategooriad, millele juurdepääsu taotlete.
  Ebaõigete või ebaõigete isikuandmete parandamist taotledes tuleb taotluses täpsustada, milliste isikuandmete parandamist taotlete.
  Õigus nõuda ebaõigete või ebatäpsete isikuandmete parandamist.
  Õigus nõuda vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist kuni isikuandmete õigsuse kontrollimiseni, kuni tuvastamiseni, kas isikuandmete töötlemisega mittenõustuva andmesubjekti huvid on ülimuslikud vastutava töötleja ees, ning nende andmete kustutamiseks juhtudel, kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.
  Seda õigust teostatakse kirjaliku avalduse esitamisega Haldaja asukoha aadressil või e-posti aadressil info@ziuzi.lt (kui esitatakse e-allkirjaga allkirjastatud avaldus). Kui taotlus on põhjendatud, piiratakse isikuandmete töötlemist 5 tööpäevaga alates taotluse saamisest.
  Õigus andmete teisaldatavusele.
  Seda õigust teostatakse kirjaliku avalduse esitamisega Juhataja asukoha aadressile või e-posti aadressile info@ziuzi.lt (kui esitatakse e-allkirjaga allkirjastatud avaldus). Kui taotlus on põhjendatud, esitab vastutav töötleja Teie isikuandmed arvutiloetavas vormingus Teile või Teie poolt määratud vastutavale töötlejale hiljemalt 30 päeva jooksul pärast taotluse saamist.
  Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele.
  Ärikliendid ja nende esindajad, füüsilised isikud, kelle suhtes teostatakse otseturustust ilma nende nõusolekuta, kasutavad vastuväidete esitamise õigust, esitades sooviavalduse e-posti aadressile info@ziuzi.lt. Kõigil muudel juhtudel hinnatakse isikuandmete töötlemisega mittenõustumisel, kas teie õigustatud huvi on esikohal Haldaja omast.
  Õigus nõuda andmete kustutamist.
  Seda õigust teostatakse kirjaliku avalduse esitamisega Juhataja asukoha aadressile või e-posti aadressile info@ziuzi.lt (kui esitatakse e-allkirjaga allkirjastatud avaldus). Vastutav töötleja kustutab hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse saamise päevast vastavad isikuandmed või keeldub taotlust täitmast ning põhjendab keeldumist kirjalikult.
  Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.
  Seda õigust saab kasutada, esitades Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile kaebuse vastutava töötleja mis tahes tegevuse kohta, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega.
  Juhtudel, kui kasutate oma õigusi, esitades kirjaliku avalduse Juhataja asukohta posti teel, tuleb koos avaldusega esitada isikut tõendava dokumendi (pass, isikutunnistus) notariaalselt kinnitatud koopia. 

  KONTAKTID

  Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust ja me aitame teid:

  UAB "VR Trade"
  Peakontori aadress: Ukmergės g. 251, Vilnius
  Tel. +370 620 33334
  Email info@ziuzi.lt